ΤΡΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αθήνα - ΓΚΥΖΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2106464658
ΠΑΤΡ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ 44 & ΡΑΓΚΑΒΗ 11475