28ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΡΑΤΙΝΟΥ 19, 11634 ΠΑΓΚΡΑΤΙ