ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2107257631
ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ 1 11634