Καφενείο Σύλβια

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Ζηνοδότου 11 Παγκράτι - Αθήνα