ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ 1