ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ 1