ΜΠΕΚΑΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ MD,Msc ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
Πρατίνου 3, Παγκράτι