Καφενείο Σύλβια Παγκράτι

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Ζηνοδότου 11