Διαγνωστικά Κέντρα-Παγκράτι-Παγκράτιο

210-7011100, 210-7560616
Υμηττου 98
210-7011100, 210-7560616