ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2651074477
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 1-3