ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2410553739
ΟΓΛ 3Α 41221