ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΦΕΤΣΟΥΛΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

ΚΟΥΜΑ 40, ΛΑΡΙΣΑ