ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΦΕΤΣΟΥΛΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
ΚΟΥΜΑ 40, ΛΑΡΙΣΑ