ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2410535525-6937281381
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 9-11 41222
2410535525-6937281381