ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγοι
2410552939
ΚΟΥΜΑ 37 41223