ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
Κούμα 40, Λάρισα, ΤΚ 41223