ΚΑΦΕΤΣΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2410231109
ΚΟΥΜΑ 40, ΛΑΡΙΣΑ