ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2410 289219
ΠΑΛΑΜΑ 11 41223