ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Ωτορινολαρυγγολόγοι
2651020258
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 45 45444