ΠΕΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2651077080
ΚΟΡΑΗ 13 45444