ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2651074470
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32 45444