ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2651039222- 6947271713 Σύντομη Περιγραφή
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 59