ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2651074900
ΚΟΡΑΗ 10-12 45444