ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ 7