ΜΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2106778037
Π.ΝΙΡΒΑΝΑ 7 15231