Νυχτερινές Πίστες-Μουσικές σκηνές - ΜΕΤΡΟ

Τηλ.: 2106439089, 2106461980 - Γκύζη κ. Κάλβου 83
Τηλ.: 2106439089, 2106461980 - Γκύζη κ. Κάλβου 83