ΚΙΝΗΤΡΟ-ΚΟΣΜΗΜΑ ΑΣΗΜΙ-ΧΡΥΣΟ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Νέγρη Φωκίωνος 1