Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Χαιδαρίου

Αθήνα - ΧΑΪΔΑΡΙ

Βελεστίνου 14