Ταβέρνες-Μοντέρνες ΠΑΛΑΤΙΑΝΟ

Τηλ.: 2105325815 - Αγ. Λαύρας 9 κ. Μιαούλη, Χαϊδάρι
Τηλ.: 2105325815 - Αγ. Λαύρας 9 κ. Μιαούλη, Χαϊδάρι