ΣΟΛΩΜΟΥ.Σ-ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ

Αθήνα - ΧΑΪΔΑΡΙ

2114092961
ΝΙΚ.ΠΛΑΣΗΡΑ 22 ΧΑΙΔΑΡΙ