Σουβλάκια Αττική-Χαιδάρι Λαδορίγανη όλοι πίττα

2105820001
Γεωργίου Καραισκάκη 61