ΑΝΔΡΕΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Αθήνα - ΧΑΪΔΑΡΙ

Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 87-89