Σουβλάκια Αττική-Χαιδάρι Νοστιμιές

2105322612
Γεωργίου Καραισκάκη 73