Σουβλάκια Αττική-Χαιδάρι Η Θράκα

2105325082
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαιδαρίου 97