Ζούμπουλη

Λέσβος - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ναυμαχίας Έλλης 11, Επάνω Σκάλα