Εμπορική Τράπεζα-Λέσβος, Μυτιλήνη

Π. Κουντουριώτη