Εθνική Τράπεζα-Λέσβος, Μυτιλήνη

Πρώην Κτηματική
Π. Κουντουριώτη
Πρώην Κτηματική