Νομαρχία-Μυτιλήνη

Ν.Λέσβου
Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1
Ν.Λέσβου