Ελληνικά Ταχυδρομεία-Λέσβος, Μυτιλήνη

Βουρνάζων 2