Εθνική Τράπεζα-Λέσβος, Μυτιλήνη

Κεντρικό κατάστημα, Διπλή είσοδος από αγορά (Ερμού) και παραλία
Π. Κουντουριώτη
Κεντρικό κατάστημα, Διπλή είσοδος από αγορά (Ερμού) και παραλία