ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β.-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
Λ.Κηφισίας 196