Γενική Τράπεζα-ΠΕΛΛΑ Γιαννιτσά Δ + Μ. Παπαδοπούλου 2