Ταβέρνα Στου Μιχάλη

Πέλλα - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Ελευθερίου Βενιζέλου 94