Κοτόπουλα Δέρας

Πέλλα - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Βενιζέλου 54 Γιαννιτσά