Ηλεκτρονική Αθηνών-Γιαννιτσά

Τηλ. 2382026505
Εγνατίας & Κάππα 2
Τηλ. 2382026505