ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΜΕΛΙΚΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πέλλα - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Δ.ΤΣΑΚΜΑΚΗ 66