Τηλεφωνικοί Κωδικοί Περιοχής -Γιαννιτσά-23820

Γιαννιτσα Κέντρο