ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Πέλλα - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

0,2 ΧΛΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ