Θερινοί Κινηματογράφοι-Ριβιέρα

210 3844827 Κήπος
Βαλτετσίου 46
210 3844827 Κήπος