Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΡΟΖΑΛΙΑ

Τηλ.: 2103302933 - Βαλτετσίου 58, Εξάρχεια
Τηλ.: 2103302933 - Βαλτετσίου 58, Εξάρχεια