Καταστήματα Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων-Ελληνική Ηλεκτρονική Μένη Κοντοραβδη

Τηλ: 2103816831 FAX: 2103819300
Εμμαλουηλ Μπενακη 57
Τηλ: 2103816831 FAX: 2103819300