Ρεμπετάδικα-Εξάρχεια - Τρίχορδο / Εμμανουήλ Μπενάκη 60

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

694 927 9261
Εμμανουήλ Μπενάκη 60